EFPE 2016

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

9-10 Czerwca,
Szczecin,
Polska

Aktualności

DEKLARACJA KOŃCOWA EFPE 2016

DOTYCZĄCA WDRAŻANIA NOWYCH USŁUG ZAUFANIA W UNII EUROPEJSKIEJ. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to największa międzynarodowa konferencja w Europie skupiająca społeczność ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, elektronicznych usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Program XVI edycji Konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego”

Wielkimi krokami zbliża się XVI edycja Konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca br. w Szczecinie. Pierwszego dnia w czwartek zapraszamy Państwa do hotelu Radisson Blu, natomiast w piątek spotkamy się z Państwem w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”.

Czytaj więcej

Zapraszamy do Szczecina

W tym roku zapraszamy Państwa na XVI edycję EFPE do Szczecina. Chcemy Państwu zarekomendować nasze miasto jako szczególne miejsce, w którym w naturalny sposób biznes łączy się z nauką, turystyką i kulturą. To wszystko sprawia, że Szczecin nazywany jest Paryżem Północy.

Czytaj więcej

TEMATYKA

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań osób związanych z tą tematyką.

Temat główny EFPE 2016, to:

Identyfikacja i usługi zaufania (eIDAS) – korzyści z jednolitego, transgranicznego rynku cyfrowego

Nasz cel:

Celem tegorocznej konferencji jest wspieranie idei rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, na który wpływ ma tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzajemnemu transgranicznemu uznawaniu głównych aktywatorów, takich jak elektroniczna identyfikacja, dokumenty elektroniczne, podpisy elektroniczne i usługi doręczeń elektronicznych. Kluczowe jest również przygotowanie odpowiednich warunków sprzyjających interoperacyjności usług administracji elektronicznej w całej Unii Europejskiej

Dotychczasowe edycje EFPE cieszyły się ogromnym powodzeniem. Tylko w ubiegłorocznej konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z blisko 20 krajów całej Europy i Azji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem konferencji EFPE: info@efpe.eu

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

Program

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji:

Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin
Andrzej Bendig-Wielowiejski – Członek Rady Nadzorczej Asseco Data Systems, Założyciel Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), Polska
10:10 – 10:30 Wystąpienie inauguracyjne:
Ministerstwo Rozwoju- Prezentacja Podsumowujące wdrożenia eIDAS w Polsce

Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
10:30 – 10:50 Wystąpienie inauguracyjne:
Ministerstwo Cyfryzacji – Plany dotyczące rozwoju usług zaufania w Polsce. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z upowszechnieniem się usług rejestrowanego doręczania elektronicznego.

Kazimierz Schmidt – Radca ministra, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska
Blok tematyczny: Rozporządzenie eIDAS – nowe wyzwania i szanse przed rynkiem europejskim
10:50 – 11:15 Rozporządzenie eIDAS: stan obecny wdrożenia

Gábor Bartha – członek grupy zadaniowej „Grupa ustawodawcza (eIDAS)”, Komisja Europejska, Belgia
11:15 – 11:40 Prace Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) dot. standardów podpisów serwerowych

Nick Pope – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Wielka Brytania
11:40 – 11:55 Przerwa kawowa 1
11:55 – 12:20 Techniczne wskazania dotyczące wdrażania rozporządzenia eIDAS – działania ENISA

Sławomir Górniak – (ENISA), Grecja
12:20 – 12:45 Warunki do stworzenia, rozwijania i funkcjonowania transgranicznej przestrzeni zaufania

Sergey Kiryushkin – Gazinformserwis, Rosja
12:45 – 13:10 Koncepcja brokera dla usług walidacji oraz budowa polskiego węzła eIDAS

Robert Poznański – Instytut Maszyn Matematycznych przy Ministerstwie Cyfryzacji, Polska
13:10 – 14:10 OBIAD
14:10 – 14:30 Prace UNCITRAL nad systemami zarządzania tożsamością i usługami zaufania: stan i perspektywy

Luca Castellani – Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Wiedeń, Austria
14:30 – 14:50 Rozporządzenie EIDAS – nowe wymogi dotyczące audytu

Mirco Przybyliński – TUV IT, Niemcy
14:50 – 15:10 Usługi zaufania, podstawą zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych

Michał Tabor – Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji, Polska
15:10 – 15:30 Bezpieczeństwo i zaufanie – w kierunku nowych możliwości dla biznesu

Magdalena Marucha-Jaworska – Ekspert Prawa Internetu i Nowych Technologii, Polska
15:30 – 15:50 Przerwa kawowa 2
Blok tematyczny: Usługi zaufania i e-Identyfikacja – najnowsze rozwiązania i technologie na urządzenia mobilne
15:50 – 16:10 Identyfikacja na urządzeniach mobilnych

Artur Skrzeczanowski – Orange, Polska
16:10 – 16:30 Mobile Connect – elastyczna architektura, branżowe standardy API i globalna dostępnośćIdentyfikacja

Iain McCallum – GSMA, Wielka Brytania
16:30 – 17:00 Panel Dyskusyjny: Usługi zaufania i e-Identyfikacja – przystępność czy bezpieczeństwo? Jak zachować równowagę z uwzględnieniem korzyści dla końcowych użytkowników?
19:00 Kolacja i impreza towarzysząca
9:30 – 9:40 Otwarcie konferencji:

Andrzej Dopierała – Asseco Data Systems S.A.- Prezes Zarządu, Polska
Blok tematyczny: Usługi zaufania e-Identyfikacja i paperless country – międzynarodowe doświadczenia i kierunki rozwoju
9:40 – 10:00 Identyfikacja elektroniczna i podpis elektroniczny w krajach skandynawskich – badania i zalecenia dotyczące współpracy transgranicznej

Jon Ølnes – Unibridge AS, Norwegia
10:00 – 10:20 E-pieczęć uwierzytelni firmowe i urzędowe dokumenty

Dariusz Szostek – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny, partner w Kancelarii Szostek-Bar, Polska
10:20 – 10:40 Informacyjna interakcja na przykładzie usług zaufania

Assel Seifullina/Murat Seisenov – Państwowe Służby Techniczne, Kazachstan
10:40 – 11:00 Od usług podpisu elektronicznego po usługi eID i usługi zaufania. Doświadczenia Ukrainy.

Yurii Kozlov – Ministerstwo Sprawiedliwości, Ukraina
11:00 – 11:20 Podpis serwerowy – nowe doświadczenia

Peter Lipp – Uniwersytet Technologiczny w Grazu, Austria
11:20 – 11:40 Elektroniczna pieczęć – fundament jednolitego europejskiego rynku cyfrowego

Thaddäus Welnicki – Bundesdruckerei GmbH, Niemcy
11:40 – 11:55 Przerwa kawowa 1
11:55 – 12:15 Chińsko-europejska platforma podpisu elektronicznego – wpływ na rozwój gospodarczy Unii Europejskiej

Richard Wang – WoSign, Chiny
12:15 – 12:35 Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w aplikacjach eGovernment w krajach członkowskich UE

Dusko Karaklajic – PwC Technology Consulting, Belgia
12:35 – 12:55 Fińska platforma certyfikacji i podpisu elektronicznego

Pekka Kuosmanen – Avaintec Oy, Finlandia
12:55 – 13:15 eIDAS – skutki wprowadzenie rozporządzenia UE w związku z użytkowaniem sprzętowych modułów zabezpieczeń Thales

Nick Pope – Thales, Wielka Brytania
13:15 – 14:15 Obiad
14:15 – 14:35 Kierunki rozwoju podpisu w chmurze oraz dokumentach PDF

Leonard Rosenthol – Adobe, USA
14:35 – 14:55 Prawodawstwo Ukrainy w zakresie podpisu elektronicznego oraz usług zaufania

Jaanika Merilo – Ukraina
14:55 – 15:15 BESTDOC PORTAL z Mobile-ID: Nowy transgraniczny projekt identyfikacji dla regionu muzułmańskiego

Jana Krimpe – B.EST Solutions LLC, Azerbejdżan
15:15 – 15:10 Przerwa kawowa 2
15:10 – 15:30 Uwierzytelnienie i e-identyfikacja przy wykorzystaniu tożsamości bankowości elektronicznej

Patrycja Rajczykowska-Strugalska – Bank Millennium, Polska
15:30 – 15:50 Skoro i tak musimy dokonać zmian, dlaczego nie zrobić tego lepiej? – doskonalenie podpisu elektronicznego poprzez poprawę integracji wewnątrz procesów

Marco Scognamiglio – Bit4id, Włochy
15:50 – 16:10 Podpis w chmurze – problemy i wyzwania na przykładzie dotychczasowych doświadczeń

Marcin Szulga, Andrzej Ruciński – Asseco Data Systems S.A. Polska
16:10 – 16:40 Panel Dyskusyjny: Paperless Country – w jaki sposób rozporządzenie eIDAS oraz usługi zaufania pomoże nam przejść do świata bez papieru?
16:40 – 16:50 Podsumowanie XVI edycji konferencji EFPE
16:50 – 22:00 Spotkania networkingowe oraz wspólna kolacja w otoczeniu żaglowców

Rada programowa

 • Bendig-Wielowiejski

  dr inż. Andrzej Bendig-Wielowiejski,

  Członek Rady Nadzorczej Asseco Data Systems S.A., założyciel Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), Polska

 • FB_Dumortier

  prof. Jos Dumortier

  Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Prawa i ICT K.U. Leuven
  Belgia

 • Riccardo_Genghini

  dr Riccardo Genghini

  Przewodniczący Komitetu Technicznego ESI, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
  Włochy

 • Luca-Castellani

  Luca Castellani

  Sekretarz, IV grupa robocza (Handel elektroniczny), Sekretariat Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL),
  Wiedeń, Austria

 • Iszkowski

  dr inż. Wacław Iszkowski

  Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  Polska

 • Pejas

  dr hab. inż. Jerzy Pejaś

  Przewodniczący Rady Programowej EFPE 2016, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Polska

 • Kiernozycki

  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

  Rektor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Polska

 • Arno-Fiedler

  Arno Fiedler

  ETSI ESI ekspert,
  Niemcy

 • Shelupanov

  prof. Aleksandr A. Shelupanov

  Prorektor ds. prac naukowych Dyrektor Instytutu Integracji Systemowej i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Systemów Sterowania i Radioelektroniki w Tomsku
  Rosja

Szczecin – lokalizacje konferencji

Informacje

Hotele

Dojazd

Szczecin oddalony jest:
45,6 km
od Lotniska Goleniów – Szczecin
566 km
od Warszawy
191 km
od Lotniska Berlin – Schönefeld Flughafen
170 km
od Lotniska Berlin Tegel
410 km
od Hamburga
107 km
od Świnoujścia

 

Taxi

z Lotniska Goleniów – Szczecin

INTERGLOBUS

rezerwacje@interglobus.pl.
W przypadku awaryjnym nr tel.: +48 503 18 83 12

Kontakt

 • Telefon +48 91 480 12 59
 • Adres e-mail info@efpe.eu
 • Godziny otwarcia Pon. - Pt. 08.00 - 16.00
 • Gdzie nas znaleźć? ul. Królowej Korony Polskiej 21,70-486 Szczecin / Polska

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zamknij