Ruszają przygotowania do XVIII edycji EFPE!

Konferencja EFPE 2018 > Aktualności > Ruszają przygotowania do XVIII edycji EFPE!

Ruszają przygotowania do XVIII edycji EFPE!

25 stycznia 2018 | EFPE | Aktualności

Mamy zaszczyt ogłosić, iż rozpoczynamy przygotowania do XVIII edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2018!
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniach 6 – 7 czerwca 2018 a tematem przewodnim spotkania będzie:
Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego

Tematyka XVIII edycji konferencji będzie skupiać się wokół tematów:

 • Powszechne wykorzystanie usług e-identyfikacji i usług zaufania w życiu codziennym – znoszenie barier i digitalizacja komunikacji oraz procesów biznesowych w kontekście ergonomii narzędzi e-identyfikacji w ujęciu międzynarodowym;
 • Korzyści płynące z wdrożenia usług zaufania w systemach obiegu dokumentów, bankowości elektronicznej oraz usługach telekomunikacyjnych;
 • Transgraniczna uznawalność usług zaufania oraz e-identyfikacji w UE i na Świecie;
 • Zastosowanie usług zaufania i e-identyfikacji w ochronie danych osobowych – jak zaadresować nowe wyzwania stawiane przez RODO;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacji w przetargach publicznych;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacja w służbie zdrowia – przegląd dostępnych rozwiązań i case studies;
 • Przegląd funkcjonujących rozwiązań na rynku usług zaufania i e-ID zgodnych z wymogami eIDAS;
 • Innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie cyfrowej identyfikacji i mobilnych e-usług;
 • Dobre praktyki i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i dostępności mobilnych usług elektronicznych i technologii chmury;
 • mDokumenty i mID – Doświadczenia, szanse i możliwości na rynkach międzynarodowych;
 • Audyty zgodności eIDAS – wyzwania, doświadczenia oraz przegląd aktualnych wymagań;
 • Krajowe węzły identyfikacji – wymiana doświadczeń, dobre praktyki i stan powiadomień systemów identyfikacji;
 • Usługi zaufania w chmurze – wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i dostępności;